De Nationale Politieke Index

Hoe functioneren onze Tweede Kamerleden? We gaan het meten!

In het kort

De Nationale Politieke Index is een instrument dat de effectiviteit van Tweede Kamerleden meet op een aantal relevante dimensies.

De Nationale Politieke Index wil meer inzicht geven in het functioneren van hun volksvertegenwoordigers. Zo levert de Index een bijdrage aan de kwaliteit van ons parlementair stelsel.

In de media
Innovatief

De Nationale Politieke Index is een ranglijst waarop alle 150 leden van de Tweede Kamer worden “gescoord” op zowel kwantitatieve als kwalitatieve (expertpanel) indicatoren.

Transparantie

De Nationale Politieke Index beoogt een bijdrage te leveren aan de transparantie van het politieke proces. Belangrijk doel: het verkleinen van de kloof tussen burgers en de politici die hen vertegenwoordigen.

Versterking van ons parlementair stelsel

De Nationale Politieke Index (DNP)

De Nationale Politieke Index is een gevalideerd meetinstrument dat in beeld brengt hoe goed of slecht Kamerleden het doen op een wetenschappelijk onderbouwde “politieke scorecard”. Zo wordt voor het eerst in de parlementaire geschiedenis van Nederland de effectiviteit van het werk van volksvertegenwoordigers in beeld gebracht.

Lees verder
Veranderen? Het kan!

Inspiratie: Acces to Medicine Index

Veel ontwikkelingslanden moeten het zonder medicijnen stellen. Dit is een groot maatschappelijk probleem. Internationale farmaceutische bedrijven zijn vooral gericht op winstmaximalisatie. En niet op het helpen van arme en zieke mensen in bijvoorbeeld Afrika. De Acces to Medicine Index heeft daarin verandering gebracht en is daarmee een bron van inspiratie voor ons project.

Lees verder

Oud-minister Ernst Hirsch Ballin: “Dit project is mooi, innovatief en verdient publieke steun…”

Een goed plan kan niet zonder mensen die het idee enthousiast omarmen. De Nationale Politieke Index wordt bijzonder positief ontvangen door (oud) politici en (ervarings) deskundigen. Drie  van hen zijn oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin,  burgemeester Ferd Crone en politiek communicatiestrateeg Jan Driessen…

Prof Dr Ernst  Hirsch Ballin

Oud-minister van Justitie

“Vertrouwen in de democratie is niet alleen een kwestie van meningen, maar minstens zozeer van controleerbare feiten en resultaten. Hierin ligt het belang van De Nationale Politieke Index als uitzonderlijk vernieuwend onderzoeksproject. “

Drs Ferd Crone

Burgemeester Leeuwarden en voorzitter G40

“Als oud-Kamerlid weet ik hoe belangrijk zichtbaarheid is. En hoe lastig het soms is om te laten zien wat je allemaal doet in Den Haag. De Nationale Politieke Index is een fantastische oplossing voor dit probleem”.

Jan Driessen

 Politiek communicatie adviseur

“Juist in deze populistische tijden is dit een heel verhelderende en dus betekenisvolle index. Er is juist nu behoefte aan een serieuze index die glashelder maakt welke kamerleden wél een effectieve en kwalitatieve bijdrage leveren in Den Haag en welke niet. “

Politiek en media dansen innige tango. Maar wie beleeft daar eigenlijk plezier aan?

Politiek is vooral een vak voor de mensen die het beoefenen. En voor hen die hierover verslag doen in de media. Politici en journalisten dansen een innige tango. Maar te vaak wordt deze complexe dans door de buitenwereld niet begrepen. Het blijft een schouwspel waaraan de acteurs veelal meer plezier beleven dan het publiek. Dat kan dus beter!

LEES VERDER  

Kamerlid: Drie belangrijke rollen

De Nationale Politieke Index gaat uit van drie relevante functies die Tweede Kamerleden hebben. Zij zijn (mede) wetgever, controleur van de regering en volksvertegenwoordiger “zonder last”. Deze functies worden in het kader van De Nationale Politieke Index “meetbaar” gemaakt. Hierdoor krijgen wij meer inzicht in wie hun gekozen vertegenwoordigers zijn en wat ze precies doen.

Lees verder

Wetgever

Een Tweede Kamerlid is (mede) wetgever. Het recht om wetten te maken is verankerd in de Grondwet en vormt een van de belangrijke taken van het parlement.


 

Controleur van de regering

Een hoofdtaak van Kamerleden bestaat uit het controleren van de regering. Daarvoor beschikt een parlementslid over verschillende instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van kamervragen.


 

Volksvertegenwoordiger

Een Kamerlid is gekozen door het volk. Het vertegenwoordigen van burgers in het democratisch proces is daarmee een belangrijke onderdeel van het lidmaatschap van de Tweede Kamer.


 
Digitaal platform

DNPindex.nl

De Nationale Politieke Index wordt pas relevant wanneer deze zichtbaar wordt in het publieke domein. Participatie van burgers is daarbij essentieel. Alleen zo kan dit meetinstrument de kwaliteit en transparantie van het politieke proces ten goede komen.

Lees verder
Mediapartners

Exclusieve content

 De Nationale Politieke Index zoekt nauwe samenwerking met een of meerdere mediapartners, die exclusieve en nieuwswaardige content krijgen aangereikt.

lees verder

Dit is ons team

De Nationale Politieke Index is een maatschappelijk initiatief van het Montesquieu Instituut, Het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) en mediaprofessional Ton F. van Dijk. Samen beschikken zij over de kennis, data, verbeelding en implementatiekracht om van dit unieke project een succes te maken.

Drs Hans Nielen

Directeur Parlementair Documentatie Centrum

“We geven kiezers met dit instrument het antwoord op de vraag wie hun vertegenwoordigers zijn en hoe ze invulling geven aan hun mandaat als gekozen volksvertegenwoordigers’.


Drs Ton F. van Dijk

Oud-directeur televisie NPO

“Kamerleden worden vaak beoordeeld op hun media-optredens. Vergeten wordt dat ze nog veel meer doen. De Nationale Politieke Index maakt dat op een bijzonder innovatieve wijze inzichtelijk”.


Initiatiefnemer Ton F. van Dijk: “Commissie Remkes constateert dat parlement te flets is en wij komen met een oplossing”

Onlangs maakte de Staatscommissie hervorming parlementair stelsel een tussenrapportage bekend. Een van de conclusies is volgens voorzitter Johan Remkes, dat de rol van de Tweede Kamer dient te worden versterkt. En ook: dat er beter over het werk van het parlement moet worden gecommuniceerd. De Nationale Politieke Index draagt direct bij aan deze doelstelling. “Ons plan sluit nauw aan bij deze belangrijke aanbevelingen”, zegt initiatiefnemer en oud-omroepbestuurder Ton F. van Dijk enthousiast.

Commissie Remkes  
 

De Nationale Politieke Index is een versterking van ons parlementair stelsel. Wie mee wil doen is welkom!

Dit zijn onze adviseurs

Het team van De Nationale Politieke Index wordt ondersteund door een Raad van Advies. Deskundigen met hart voor onze democratie, die onder de indruk zijn van de mogelijkheden die De Nationale Politieke Index biedt om te komen tot een serieuze versterking van ons parlementair stelsel.

“De Nationale Politieke Index is een uniek en belangrijk project dat een grote bijdrage zal leveren aan de herkenbaarheid van politici en daarmee leidt tot een aanzienlijke versteviging van ons parlementair stelsel”.

 Joop Daalmeijer MA
Oud-voorzitter Raad voor Cultuur
BIO

“In stilte doen veel volksvertegenwoordigers heel belangrijke dingen. Met de Nationale Politieke Index kan dit fundamentele werk van Kamerleden in beeld worden gebracht. Dit is een enorme versterking van onze democratie”.

Prof Dr Joop van den Berg
Emeritus Hoogleraar Parlementair stelsel
BIO

“De Nationale Politieke Index is een instrument, dat een einde wil maken aan de subjectiviteit waarmee onze volksvertegenwoordigers worden beoordeeld. Belangrijk doel: het verkleinen van de kloof tussen burgers en de politici die hen vertegenwoordigen”.

Prof Dr Wim Voermans
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht
BIO

“De Nationale Politieke Index is een serieuze investering in de kwaliteit van onze democratische rechtstaat. Het project heeft ook de kwaliteit die fondsen zoeken. Ik ben daarom graag betrokken en beveel dit project van harte aan bij een ieder die overweegt zich aan te sluiten!”

Rien van Gendt
Adviseur fondsenwerving
BIO

Contact

Wil je meer weten over de Nationale Politieke Index? Neem dan contact met ons op!

[Email ons]