De Nationale Politieke Index

 De Nationale Politieke Index is een ranglijst waarop alle 150 leden van de Tweede Kamer worden “gescoord”. Zo ontstaat een ranking van Kamerleden. 

De Nationale Politieke Index is een gevalideerd meetinstrument dat in beeld brengt hoe goed of slecht Kamerleden het op een wetenschappelijk onderbouwde “politieke scorecard” doen. Zo wordt voor het eerst in de parlementaire geschiedenis van Nederland de effectiviteit van het werk van volksvertegenwoordigers voor het eerst inzichtelijk in kaart brengt.

En dat lijkt hard nodig. Want op dit moment hebben de media veel invloed op het beeld dat kiezers van hun vertegenwoordigers hebben. Slechts een beperkt aantal Kamerleden slaagt er in de kolommen van de kranten of de nieuwsrubrieken op radio en televisie te halen. 

Een proces dat zichzelf versterkt. Er ontstaat een dynamiek waarin een handjevol parlementariërs (vaak de fractievoorzitters en een enkele “frontbencher”) zich mag verheugen op de aandacht van journalisten en programmamakers. De grootste groep volksvertegenwoordigers blijft relatief onbekend voor de burgers die zij vertegenwoordigen. 

Iets dat versterkt wordt door het politieke systeem in ons land waarbij Kamerleden in een weinig transparant proces door hun partij met behulp van speciale commissies op de kieslijst worden geplaatst. Maar in feite hangt hun lot toch vooral af van het succes van de lijsttrekker van hun partij. Er valt zo bezien eigenlijk vrij weinig te kiezen. En dat leidt tot mannetjesmakerij en personenpolitiek in plaats van focus op inhoud en kwaliteit van volksvertegenwoordigers. 

De Nationale Politieke Index is een uniek project, dat een einde wil maken aan de subjectiviteit waarmee onze volksvertegenwoordigers worden beoordeeld. Het beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan de transparantie van het politieke proces. Belangrijk doel: het verkleinen van de kloof tussen burgers en de politici die hen vertegenwoordigen.