Hoe zichtbaar zijn onze volksvertegenwoordigers?

Al decennia lang wordt in ons land gesproken over “de kloof” tussen  politiek en burgers. Daarmee wordt dan meestal gedoeld op de toenemende (emotionele) afstand tussen kiezers en gekozenen. 

Wie zijn onze volksvertegenwoordigers en wat doen ze precies? Veel “gewone” burgers zullen het antwoord schuldig moeten blijven. 

Politiek is vooral een vak voor hen, die het beoefenen. En voor de professionals die hierover verslag doen in de media. Politici en journalisten dansen een innige tango. Maar zoals zo vaak wordt deze complexe dans door de buitenwereld niet begrepen of zelfs gewaardeerd. Het blijft een schouwspel waaraan de acteurs veelal meer plezier beleven dan het publiek. 

De toeschouwers laten het dan ook in toenemende mate afweten. Tenminste als we de opkomstcijfers bij de verkiezingen mogen geloven. Steeds minder mensen gaan naar de stembus. En steeds vaker krijgen protestpartijen een stem. Daarbij geldt zeker ook: “Onbekend maakt onbemind”. 

De Nationale Politieke Index wil een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de democratie. We doen dit door de afstand tussen burgers en volksvertegenwoordigers te verkleinen. We geven kiezers het antwoord op de vraag wie hun vertegenwoordigers zijn en hoe ze invulling geven aan hun mandaat als gekozen volksvertegenwoordigers.