Hoe meet je de kwaliteit van een Kamerlid?

De Nationale Politieke Index gaat uit van drie relevante rollen die Kamerleden hebben. Zij zijn (mede) wetgever, controleur van de regering en volksvertegenwoordiger “zonder last”, zoals in de Grondwet staat.

Deze drie belangrijke taken van Kamerleden bieden een helder referentiekader voor het beoordelen van hun functioneren. En zo voor het vaststellen van de kwaliteit van hun werk. 

De Nationale Politieke Index brengt nauwkeurig in kaart welke prestatie-indicatoren gekoppeld kunnen worden aan de drie hoofdtaken die Kamerleden hebben. Iedere dimensie wordt geoperationaliseerd en meetbaar gemaakt op een wijze die voor iedereen inzichtelijk is. 

Een transparant en gevalideerd meetinstrument is cruciaal voor de geloofwaardigheid van het project. De uitkomsten van de meting mogen verbazen, maar nooit ongeloofwaardig zijn. Ze bieden inzicht in plaats van oppervlakkige waarnemingen. En een mate van objectiviteit die ongekend is wanneer het gaat over het functioneren van onze volksvertegenwoordigers.  

Uiteindelijk leidt De Nationale Politieke Index tot een ranking van Kamerleden. Zo komen we er achter welke politici in het parlement op basis van objectieve criteria het hoogst scoren op relevante prestatie indicatoren van de Index. 

Enkele voorbeelden:

Wetgeving

-Dient initiatiefwetsvoorstellen in

-Is betrokken bij de totstandkoming van wetgeving

-Slaagt er in om te komen tot parlementaire meerderheden om te komen tot wetgeving

Controleur van de regering

-Stelt kritische vragen aan de regering

-Stelt zich dualistisch op in het debat

-Is aanwezig bij vragenuur

-Stelt Kamervragen (niet teveel en niet te weinig)

-Stelt zich buiten het parlement kritisch op ten opzichte van de regering

Volksvertegenwoordiger

-Legt werkbezoeken af

-Beantwoordt brieven en of emails van burgers

-Is telefonisch bereikbaar

-Is tijdens publieke bijeenkomsten aanspreekbaar

-Is transparant

-Wordt herkend en erkend door de burgers

-Agendeert onderwerpen in het maatschappelijk en parlementair debat

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de dimensies gemeten zouden kunnen worden. Een expert-panel zal ook deel uit maken van de beoordeling en invloed hebben op de uitkomsten van De Nationale Politieke Index.

Ieder individueel Kamerlid krijgt uiteindelijk een persoonlijke en objectiveerbare score op de indicatoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van zijn of haar werk.