Wie mee wil doen, is van harte welkom!

De Nationale Politieke Index is een maatschappelijk project dat een bijdrage wil leveren aan het versterken van onze democratie. Wij denken dat dit heel belangrijk is. Zeker in een tijd waarin politieke betrokkenheid voor veel mensen niet meer zo vanzelfsprekend is.

Het politieke landschap in de Tweede Kamer wordt in toenemende mate gedefinieerd door een veelheid aan politieke stromingen en partijen. Gezamenlijk strijden zij om de gunst van de kiezer. Aandacht van de media is daarbij van groot belang. Want wie niet zichtbaar is, wordt ook niet gehoord.

Te vaak lijkt het lidmaatschap van de Tweede Kamer te draaien om die aanwezigheid in de media. Vergeten wordt soms dat het zijn van Kamerlid meer is dan een interview in de krant of een plaatsje aan de tafel van een dagelijkse talkshow op televisie.

Een Kamerlid dat zich bezig houdt met de ambachtelijke aspecten van het werk, zoals bijvoorbeeld wetgeving, loopt de kans onder te sneeuwen en onzichtbaar te blijven. En dat vormt een bedreiging voor de kwaliteit vanĀ  ons parlementair stelsel.

En daar gaat De Nationale Politieke Index nu dus verandering in brengen. Kamerleden worden zichtbaar gemaakt op alle relevante dimensies van hun functioneren. En daarmee wordt politiek weer transparant en herkenbaar. Een voorwaarde voor betrokkenheid van burgers.

De partijen die dit mogelijk willen maken zijn het Montesquieu Instituut en het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) samen met een aantal betrokken burgers met een achtergrond in de media en journalistiek.

Ondanks het feit dat alle betrokken partijen hun werkzaamheden “pro bono” verrichten, is er toch geld nodig om De Nationale Politieke Index daadwerkelijk van de grond te krijgen. Niet veel, maar voldoende om een serieus en gevalideerd meetinstrument door het PDC van de juiste data te voorzien om zo te komen tot relevante conclusies en echte inzichten. Het betreft hier alleen zogenoemde “out of pocketkosten”.

Wij zijn in gesprek met verschillende partijen die op dit punt een bijdrage willen leveren. En ook hier geldt: Wie mee wil doen, is meer dan welkom!