Publieksparticipatie is essentieel

Onze website DNPindex.nl is het platform dat gaat zorgen voor de zichtbaarheid. Publieksparticipatie is daarbij essentieel. In eerste instantie betreft het een online omgeving waar dagelijks is te zien, hoe Kamerleden scoren op de Index en welke plaats zij innemen op de ranking. 

Interactieve applicaties die aan de ranking zijn verbonden en die het publiek uitnodigen om zelf invloed uit te oefenen op de Index spelen een grote rol. Zo kan de ranking dagelijks of wekelijks veranderen en is er sprake van een dynamische score in plaats van een statische ranglijst. 

 

Publieksparticipatie: 

We geven drie voorbeelden van hoe de participatie van burgers met behulp van het online platform DNPIndex.nl wordt bevorderd. 

 

Voorbeeld 1: Support groepen
Burgers kunnen zich op de site aanmelden als supporter van een bepaald Kamerlid. Iedere keer dat het parlementslid in kwestie zoveel aanhangers verzamelt, dat dit aantal overeenkomt met de kiesdrempel, heeft dit positieve invloed op de ranking. Immers, het is van belang dat een volksvertegenwoordiger steun heeft onder de bevolking. En dus is het relevant voor de uitkomst van de ranking. 

 

Voorbeeld 2: De politieke quiz
In een interactieve quiz wordt bezoekers van DNPindex.nl gevraagd foto’s van Kamerleden te koppelen aan namen, partijen en standpunten. Deelnemers aan deze quiz krijgen voor hun deelname afhankelijk van het aantal goede antwoorden, punten die hen een positie verschaffen in het publiekspanel. Zo kunnen zij invloed verwerven op de ranking. 

Maar ook Kamerleden die veel goede antwoorden genereren, krijgen hiervoor punten als gevolg waarvan ze op de ranglijst kunnen stijgen of dalen. Immers, een Kamerlid wiens standpunten op correcte wijze worden gekoppeld aan zijn foto of naam, scoort relatief hoger op een van de prestatie-indicatoren voor de dimensie volksvertegenwoordiger. 

 

Voorbeeld 3: De Nieuwsbrief

Het wordt mogelijk om ieder Kamerlid individueel te “volgen” via een speciale Nieuwsbrief. In deze digitale nieuwsbrief wordt de ontvanger wekelijks op de hoogte gesteld van de belangrijkste activiteiten van het Kamerlid dat men wil volgt. Te denken valt aan informatie over werkbezoeken, mediaoptredens, bijwonen van debatten etc…

 

Het betreft hier een drietal indicatieve voorbeelden die verder zullen worden uitgewerkt en worden aangevuld. Ze zijn slechts bedoeld om aan te geven hoe de betrokkenheid van burgers bij De Nationale Politieke Index wordt gerealiseerd.